خانه و خانواده شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 الی 10:30 به مدت 45 دقیقه

رادیو ایران

خانه و خانواده

بهتر است همسران از یک ویژگی شخصیتی باشند

دکتر «فاطمه السادات دیباجی» روانشناس؛ در برنامه «خانه و خانواده» ویزگی های شخصیتی و ضرورت توجه به آن در زندگی مشترک را مورد بررسی قرار می دهد.

1397/03/01
|
07:26

دکتر «فاطمه السادات دیباجی» روانشناس؛ در برنامه «خانه و خانواده» ویزگی های شخصیتی و ضرورت توجه به آن در زندگی مشترک را مورد بررسی قرار می دهد.

دسترسی سریع
خانه و خانواده