صبح جمعه با شما جمعه ها از ساعت 9 به مدت 120

رادیو ایران

صبح جمعه با شما

صبح جمعه با ملاط

از ابتدای تابستان در برنامه «صبح جمعه با شما» آیتم جدید و شنیدنی با نام "رادیو ملاط" با هنرمندی هنرمندان قدیمی رادیو از پخش شد.

1397/04/03
|
07:33

رادیو ملاط رابا هنرمندی عباس محبی، زهره کدخدازاده وعلیرضا جاویدنیا به اتفاق بشنویم

دسترسی سریع
صبح جمعه با شما