از ساعت به مدت

رادیو ایران

صبح جمعه با شما

رادیو جمعه ای ها تولد دوسالگی شان را جشن می گیرند

با حضور حمید شاه آبادی معاون صدای رسانه ملی و بهنام احمد پور مبارکه مدیر شبکه رادیویی ایران و هنرمندان »رادیو جمعه»جشن تولد دوسالگی در بین مردم برگزار می شود.

1396/09/25
|
14:46

به گزارش شبکه رادیویی ایران با حضور حمید شاه آبادی معاون صدای رسانه ملی و بهنام احمد پور مبارکه مدیر شبکه رادیویی ایران و هنرمندان »رادیو جمعه»جشن تولد دوسالگی در بین مردم برگزار می شود.
این جشن فردا یکشنبه 26 آذر ماه ساعت 15 در زعفرانیه ،خ آصف(اعجازی)،نرسیده به میدان آصف(اعجازی)،کوچه علی حسینی کوچه زنبق ،انتهای کوچه،پارک ریحانه،ساختمان داخل پارک ،طبقه سوم ،سالن ایران پرستیژ برگزار می شود.

دسترسی سریع
صبح جمعه با شما