نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:20 به مدت 40

مشكل اصلی گرانی برنج، در نحوه نظارت و كنترل است

دبیر انجمن برنج كشور گفت: اگر نظارت و كنترل درستی بر روند قیمت ها ایجاد شود قیمت برنج در بازار تهران تغییر نمی یابد.

1400/06/15
|
09:14
|

به گزارش شبكه رادیویی ایران، جمیل علیزاده شایق دبیر انجمن برنج كشور در برنامه نمودار درباره گرانی قیمت برنج گفت: برخی قیمت ها در بازار كاذب است و گزارش رسانه در خصوص قیمت های كاذب به نوعی به گرانی فروشی كمك می كند

وی در ادامه با بیان اینكه در حال حاضر در شمال كشور، هر كیلوگرم برنج هاشمی با نرخ 35 هزار تومان به فروش می رسد، افزود: مشكل اصلی در نظارت است اگر نظارت و كنترل درستی بر قیمت ها انجام شود قیمت برنج در بازار تهران تغییر نمی یابد.

برنامه نمودار شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 10:30 از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
نمودار