نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:20 به مدت 40

بیشتر شیر خام مورد استفاده در كارخانجات از دامداری صنعتی تامین می شود

سخنگوی انجمن صنایع فرآورده های لبنی گفت: درخواست دامداران برای افرایش قیمت مواد لبنی به دلیل افزایش هزینه های تولید است.

1400/05/31
|
11:56
|

به گزارش شبكه رادیویی ایران، محمدرضا بنی طبا سخنگوی انجمن صنایع فرآورده های لبنی در برنامه نمودار به درخواست دامداران برخی استان ها برای افزایش مواد لبنی اشاره كرد و گفت: افزایش هزینه های تولید به ویژه در بخش سنتی دامداران را به این سمت و سو كشانده است.

وی در ادامه به تفكیك گاوداری سنتی و صنعتی پرداخت و گفت: در گاوداری سنتی، نبود تكنولوژی و عدم دسترسی به نهاده های دامی با قیمت مصوب، خریداران این محصولات را با كاهش مواجه كرده است.

برنامه نمودار شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 10:20 از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
نمودار