نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:20 به مدت 40

به شرط صداقت؛ تاخیر در ارائه اظهار نامه مالیاتی، تنها مشمول جریمه است

معاون حسابرسی مالیاتی شهر و استان تهران گفت:آن دسته از اشخاص حقوقی كه سال مالی آنها منطبق با سال شمسی است فرصت ارائه اظهار نامه مالیاتی آنها تا پایان مرداد تمدید شده است.

1400/05/18
|
07:32
|

به گزارش شبكه رادیویی محسن ابراهیمی معاون حسابرسی مالیاتی شهر و استان تهران در برنامه نمودار به جزئیات اظهارنامه مالیاتی پرداخت و در پاسخ به این پرسش كه اشخاص حقیقی و حقوقی تا زمانی می توانند اظهارنامه مالیاتی خود را ارایه دهند؟ گفت: اشخاص حقیقی به طور معمول تا پایان خرداد فرصت ارائه اظهار نامه مالیاتی داشتند كه بنا بر شرایط كرونا این مهلت تا 15 مرداد تمدید شد.

وی بخش دیگر صحبت هایش به اشخاص حقوقی اختصاص داد و گفت: آن دسته از اشخاص حقوقی كه سال مالی آنها منطبق با سال شمسی است تا پایان مرداد تمدید شده است.

برنامه نمودار شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 10:20 از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
نمودار