نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:20 به مدت 40

تا دو هفته آینده قیمت سیمان كاهش نمی یابد

مدیر عامل تعاونی تهیه و توزیع مصالح ساختمانی گفت: در ابتدای تیرماه سال جاری قیمت كارخانه ای هر پاكت سیمان خاكستری 26 هزار تومان بوده كه با احتساب مولفه های تاثیرگذار در هزینه تمام شده، قیمت این محصول برای مصرف كننده حدود 35 هزار تومان بود.

1400/05/16
|
11:30
|

به گزارش شبكه رادیویی ایران، مهندس محمد لهونی مدیر عامل تعاونی تهیه و توزیع مصالح ساختمانی در برنامه نمودار رادیو ایران به قیمت سیمان اشاره كرد و گفت: قیمت بازار این محصول مهم با نرخ كارخانه آن تفاوت زیادی وجود دارد.

وی در ادامه با بیان اینكه در قیمت تمام شده سیمان مولفه های زیادی موثر هستند، افزود: در ابتدای تیرماه سال جاری قیمت كارخانه ای هر پاكت سیمان خاكستری 26 هزار تومان بوده كه با احتساب مولفه های تاثیرگذار در هزینه تمام شده، قیمت این محصول برای مصرف كننده حدود 35 هزار تومان بود.

برنامه نمودار شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 10:20 از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
نمودار