نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:20 به مدت 40

به دلیل افزایش مصرف گاز، در تولید برق مشکل داریم

سخنگوی صنعت برق کشور در برنامه نمودار رادیو ایران گفت : 4.5 درصد افزایش مصرف خانگی از ابتدای سال داشتیم.

1399/10/20
|
11:52

مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق کشور در برنامه نمودار رادیو ایران درباره دلایل افزایش مصرف برق کشور گفت: بیش از 30 میلیون مشترک خانگی داریم که 4.5 درصد افزایش مصرف خانگی از ابتدای سال داشتیم.
وی در ادامه افزود: عمده افزایش مصرف برق به صنایع بر می گردد که حدود 15 درصد است اما در بخش تجاری میزان رشد مصرف کمتر از 1 درصد است.
سخنگوی صنعت برق کشور افزود: در صنایع چون سال رونق تولید است 15 درصد رشد مصرف داشته ایم که اجتناب ناپذیر است.
وی همچنین یادآور شد: سالی حدود 2500 مگاوات نیروگاه جدید داریم و اگر نیروگاه قدیمی باشد بازسازی می کنیم و در بخش تجدیدپذیر ها ظرفیت های جدیدی داریم.
رجبی مشهدی خاطرنشان کرد: افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری است چون نیمی از نیروگاه ها از گاز استفاده می کنند که باید از سوخت های جایگزین برای تولید برق استفاده کنیم.

دسترسی سریع
نمودار