نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:20 به مدت 40

کارخانجات کشور با کمبود روغن روبرو نیستند

عضو هیات مدیره انجمن صنفی صنایع روغن نباتی در برنامه نمودار گفت: افزایش سه برابری تقاضا در یک هفته نابسامانی در شبکه توزیع را رقم زد.

1399/08/20
|
13:36

به گزارش شبکه رادیویی ایران، ابوالحسن خلیلی عضو هیات مدیره انجمن صنفی صنایع روغن نباتی در برنامه «نمودار» درباره کمبود روغن نباتی در بازار گفت: در هفته گذشته هجوم یکباره مردم به فروشگاه ها، میزان تقاضا را به سه برابر تقاضای معمولی رساند و یک نوع التهاب روانی را در بازار به وجود آورد.
وی در ادامه با بیان اینکه کارخانجات کشور با کمبود روغن روبرو نیستند، افزود: اخبار منتشر شده در فضای مجازی شایعه کمبود روغن در بازار را رقم زد.
عضو هیات مدیره انجمن صنفی صنایع روغن نباتی در بخش دیگر صحبت هایش خاطر نشان کرد: ماهانه حدود 120 هزار تن روغن در کشور توزیع می شود؛ افزایش سه برابری تقاضا در یک هفته منجر به نابسامانی در شبکه توزیع شد.
برنامه نمودار شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 10:30 از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
نمودار