نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:20 به مدت 40

سازمان میراث فرهنگی در صدد رونق گردشگری روستایی است

مدیر کل دفتر هماهنگی و توافق‌های ملی معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی در برنامه نمودار گفت: اگرچه امروز روستانشینان حجم کمی از جمعیت ایران را تشکیل می دهند اما همین میزان نیز دارای ظرفیت عظیم گردشگری است.

1399/04/15
|
09:27

به گزارش شبکه رادیویی ایران، «لیلا اژدری» مدیر کل دفتر هماهنگی و توافق‌های ملی معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی در برنامه نمودار به بحث درباره توسعه گردشگری روستایی پرداخت و با اشاره اینکه گردشگری روستایی در ادبیات گردشگری دنیا بحثی نوین است، گفت: سازمان جهانی گردشگری طی دو سال اخیر، توسعه گردشگری روستایی را در اولویت کار خود قرار داده است.
وی در ادامه با بیان اینکه سازمان ملل سال 2020 را سال روستا نامگذاری کرده است، به توسعه گردشگری روستایی در ایران نیز اشاره کرد و گفت: اگرچه امروز روستانشینان حجم کمی از جمعیت ایران را تشکیل می دهند اما همین میزان نیز دارای ظرفیت عظیم گردشگری است.
برنامه نمودار شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 10:20 به تهیه کنندگی راضیه حسینعلی و عاطفه بنایی از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
نمودار