نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:20 به مدت 40

12 میلیون ایرانی امروز در تنگنای مسائل ازدواج هستند

دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور گفت: نگاه سرمایه ای، شرایط تامین مسکن را برای مردم سخت کرده و سیاستگذاران را به سمت ساخت واحدهایی با متراژ کوچک کشانده است.

1399/04/07
|
13:00

به گزارش شبکه رادیویی ایران، «فرشید پورحاجت» دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور در برنامه «نمودار» به وضعیت بازار مسکن در کشور اشاره کرد و گفت: شرایط دشوار امروز و کاهش قدرت خرید مردم، سیاستگذاران امر را به سمت تغییر الگوهای خرید و ساخت واحدهایی با زیربنای کم سوق داده است.
وی در ادامه با بیان اینکه سیاست ساخت واحدهای کوچک در تمام کشورهای توسعه یافته مورد توجه است، گفت: در کشور پیشرفته ای نظیر ژاپن ساخت واحدهای مسکونی کوچک متراژ مورد توجه سیاستمداران بوده و این اقدام متناسب با ظرفیت های کشورشان انجام شده است.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور در بخش دیگر صحبت هایش با اشاره به اینکه نگاه امروز ایران به مسکن نگاهی سرمایه ای است، خاطر نشان کرد: این نگاه سرمایه ای شرایط تامین مسکن را برای مردم سخت کرده و سیاستگذاران را به سمت ساخت واحدهایی با متراژ کوچک کشانده است.
برنامه «نمودار» شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 10:20 به تهیه کنندگی «عاطفه بنایی» و «راضیه حسینعلی» از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
نمودار