نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:20 به مدت 40

ضامن وام 50 میلیونی ازدواج باید فردی معتبر باشد

شهرزاد دانشمندی مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: اگر بانک تشخیص دهد فرد معرفی شده شرایط بازپرداخت وام را دارد، همین یک نفر کافی است درغیر اینصورت بانک ضامن های دیگر را نیز از فرد می گیرد.

1399/03/28
|
08:42

به گزارش شبکه رادیویی ایران، شهرزاد دانشمندی مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی در برنامه «نمودار« درباره شرایط دریافت وام 50 میلیونی ازدواج گفت: بر اساس بند الف تبصره ماده 16 قانون بودجه سال جاری، افرادی که از اول فروردین سال 96 به بعد ازدواج کرده اند و هیچ وامی به آنان تعلق نگرفته می توانند وام 50 میلیونی را با بازپرداخت 7 سال و اخد یک ضامن معتبر دریافت کنند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه بر اساس قانون، ضامن باید فردی معتبر باشد، گفت: اگر بانک تشخیص دهد فرد معرفی شده شرایط بازپرداخت وام را دارد، همین یک نفر کافی است درغیر اینصورت بانک ضامن های دیگر را نیز از فرد می گیرد.
اطلاعات بیشتر را بشنوید.
برنامه «نمودار» شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 10:20 از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
نمودار