نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:20 به مدت 40

خانه های زیر 150 متر در تهران از مالیات معاف هستند

معاون دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گفت و گو با رادیو ایران گفت: با تغییر مدیریت ها در بخش ها و نهادهای مختلف راه اندازی سامانه املاک و مسکن شکل اجرایی به خود گرفته است.

1398/06/21
|
08:58

به گزارش شبکه رادیویی ایران، علی قائدی معاون دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گفت و گو با برنامه نمودار از راه اندازی سامانه املاک و مسکن تا پایان سال خبر داد و گفت: سامانه املاک و مسکن که از سال 94 در قانون گنجانده شد و وزارت راه و شهرسازی عهده دار راه اندازی آن گردید به دلایل مختلف طی این سال ها اجرایی نشد.
وی در ادامه با بیان اینکه در سال جاری با تغییر مدیریت ها در بخش ها و نهادهای مختلف راه اندازی این سامانه شکل اجرایی به خود گرفته است، افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون وزارت راه و شهرسازی برای راه اندازی و دریافت اطلاعات لازم با نهادهایی چون سازمان ثبت اسناد، سازمان امورمالیاتی و سازمان ثبت احوال جلسات متعدد و فشرده داشته و به نتایج خوبی نیز رسیده است.
معاون دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در بخش دیگر به شیوه دریافت مالیات اشاره کرد و گفت: وزارت راه و شهرسازی با توجه به اطلاعات دریافتی خود و آگاهی از تعداد و میزان مسکن خانوارها، نسبت به دریافت مالیات آنها اقدام می کند، نکته قابل توجه ای که باید گفت آن است که مالیات به خانه های زیر 150 متر در تهران و مسکن زیر 200 متر در شهرستان ها تعلق نمی گیرد.

برنامه نمودار شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 10:20 از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
نمودار