نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:20 به مدت 40

باور حقیقی شدن نقش تعاونی ها وجود ندارد

«رضا وفایی یگانه» مدیرکل امور مجلس و کمیسیون های اتاق تعاون ایران در برنامه «نمودار» رادیو ایران از برنامه نمودار رادیو ایران به دلیل حمایت از پویش تولید و حقیقی کردن سهم تعاونی ها و تولیدی ها تشکر و قدردانی کرد.

1398/06/13
|
10:51

به گزارش شبکه رادیویی ایران؛ «رضا وفایی یگانه» مدیرکل امور مجلس و کمیسیون های اتاق تعاون ایران در برنامه «نمودار» رادیو ایران و در روز 13 شهریور روز تعاون درباره عملکرد تعاونی ها گفت : ایران راهی جز افزایش نقش تعاونی ها ندارد و اگر می خواهیم به سمت اقتصاد مقاومتی برویم و اگر می خواهیم توان مقابله با تحریم ها را داشته باشیم و به سمت بهره وری برویم باید اندازه و سهم دولت در اقتصاد کم شود.
وی در ادامه افزود : نه در بخش خصوصی و نه در بخش دولتی بر اساس سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری عمل نشده است و در بخش تعاون هنوز این باور وجود ندارد و باید توجه داشت که تعاونی ها می توانند بهره وری بیشتری برای اقتصاد داشته باشند.
مدیرکل امور مجلس و کمیسیون های اتاق تعاون ایران همچنین تصریح کرد : بودجه بخش های دولتی در سال گذشته افزایش یافته است و از طرف دیگر می بینیم که تصدی گری دولت افزایش پیدا کرده است و دخالت دولت در مدیریت شرکت های دولتی بیشتر شده که باید این مسائل برطرف شوند تا تعاونی ها نقش حقیقی خود را ایفا کنند.
وفایی یگانه در پایان از برنامه نمودار رادیو ایران به دلیل حمایت از پویش تولید و حقیقی کردن سهم تعاونی ها و تولیدی ها تشکر و قدردانی کرد.
برنامه نمودار شنبه تا چهارشنبه ساعت 10:20 از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
نمودار