نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:20 به مدت 40

در اقتصاد کشور باید یک اتحاد ساختاری پدید آید

کارشناس رسمی امور بانکی گفت: بی ارزش بودن پول ملی و تعداد زیاد اسکناس ها بار روانی به همراه دارد، کاهش صفرها تا حدی از این بار روانی می کاهد.

1398/05/12
|
13:21

به گزارش شبکه رادیویی ایران، کارشناس رسمی امور بانکی در گفت و گو با برنامه نمودار رادیو ایران درباره حذف 4 صفر از پولی ملی کشور گفت: به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی، اقدام اخیر دولت اگرچه نقطه شروعی است اما شرط کافی نیست و در کاهش تورم تاثیر چندانی ندارد.
دکتر ایمان زنگنه در ادامه با بیان اینکه بانک مرکزی به تازگی با انتشار اسکناس ها و سکه های جدید به نوعی به پیشواز این طرح رفته است، افزود: نکته ای که باید گفت آن است که حذف 4 صفر از پول ملی کشور شکل تدریجی دارد و در یک چرخه طبیعی به وقوع می پیوندد.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: بی ارزش پول ملی و تعداد زیاد اسکناس ها بار روانی به همراه دارد، کاهش صفرها تا حدی از این بار روانی می کاهد.
برنامه نمودار شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 10:20 از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
نمودار