نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:20 به مدت 40

حضور بیش از 210 واحد تولیدی در نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید

معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: در بیشتر نمایشگاه ها توانمندی ها عرضه می شود، حال آنکه در نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید، نیازهای بخش تولید عرضه شده است.

1398/04/30
|
13:43

معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در گفت و گو با برنامه «نمودار» به ارزیابی نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید پرداخت و گفت: میزان استقبال از نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید فراتر از حد انتظار بود.
محمدرضا عبداللهی در ادامه به تفاوت این نمایشگاه و سایر نمایشگاه ها نیز پرداخت و گفت: در بیشتر نمایشگاه ها توانمندی ها عرضه می شود حال آنکه در نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید، نیازهای بخش تولید عرضه شده است.
برنامه نمودار شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 10:20 از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
نمودار