نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:20 به مدت 40

کمبود بودجه و سرمایه، بخشی از معضلات مشاغل خانگی است

رییس دبیر خانه مشاغل خانگی وزارت کار و رفاه اجتماعی گفت: کسانی که در بخش مشاغل خانگی فعالیت دارند، بهتر است پیش از هر اقدام، بازار کار را مورد مطالعه قرار دهند.

1398/04/29
|
14:24

به گزارش شبکه رادیویی ایران، رییس دبیر خانه مشاغل خانگی وزارت کار و رفاه اجتماعی در گفت و گو با برنامه نمودار رادیو ایران به بحث درباره مشاغل خانگی پرداخت و با بیان اینکه کمبود بودجه، هزینه و سرمایه بخشی از مشکلات مشاغل خانگی است، افزود: در بحث مشاغل خانگی هستند افرادی که از بودجه و سرمایه کافی برخوردارند اما به دلیل ناآشنا بودن به بازار کار و سلیقه مشتری، موفقیت چندانی را به دست نمی آورند.
مهناز امامدادی در ادامه افزود: کسانی که در این حوزه فعالیت دارند، بهتر است پیش از هر اقدام، بازار کار را مورد مطالعه قرار دهند.
برنامه نمودار شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 10:20 از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
نمودار