نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:20 به مدت 40

ایران در حوزه لوازم خانگی به واردات نیازمند نیست

رییس ستاد برنامه ریزی و اجرایی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران گفت: لوازم خانگی تقلبی وارد شده از هویت مشخصی برخوردار نیستند.

1398/04/19
|
15:43

به گزارش شبکه رادیویی ایران، حبیب الله انصاری دبیر کل و رییس ستاد برنامه ریزی و اجرایی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران به برنامه نمودار رادیو ایران گفت: ایران در حوزه لوازم خانگی نیازی به هیچگونه واردات ندارد و تمام احتیاجات خود را به لحاظ کیفی و کمی در داخل تولید می کند.
انصاری در ادامه به توزیع لوازم خانگی تقلبی اشاره کرد و افزود: لوازم خانگی تقلبی که از طریق بازارچه های محلی به کشور وارد شده است، نه تنها حقوق متعلقه دولت را در بخش های عوارض، تعرفه و گمرگ تامین نمی کند، بلکه از هویت مشخصی نیز برخوردار نیستند.
برنامه نمودار شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 10:20 از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
نمودار