نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:20 به مدت 40

هزینه کرد درآمدهای مالیاتی باید هدفمند باشد

مدیر کل دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی مالیاتی سازمان مالیاتی کل کشور گفت: مردم با پرداخت بخشی از هزینه های خود به شکل مالیات دولت را در ارائه خدمات بهتر یاری می رسانند.

1398/04/16
|
15:46

به گزارش شبکه رادیویی ایران، مدیر کل دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی مالیاتی سازمان مالیاتی کل کشور در گفت و گو با برنامه نمودار با تبریک روز مالیات (16 تیر) و هفته فرهنگ مالیاتی گفت: با توجه به اعمال تحریم های ظالمانه علیه ایران، کشور برای رهایی از این معضل باید توجه خود را به سمت درآمدهای پایدار سوق دهد.
غلامرضا قبله ای در ادامه با بیان اینکه مالیات در این برهه از زمان نقشی مهم و تعیین کننده دارد، افزود: گرفتن مالیات یک اتفاق مرسوم در جهان است و مردم با پرداخت بخشی از هزینه های خود به شکل مالیات دولت را در ارائه خدمات بهتر یاری می رسانند.
برنامه نمودار شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 10:20 از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
نمودار