نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:20 به مدت 40

اقتصاد ملی کشور باید به سمت تعاونی شدن پیش رود

مدیر امور کمیسیون های تخصصی اتاق تعاون ایران گفت: اتاق تعاون ایران در بخش غیر دولتی رایزنی هایی را با وزارت اقتصاد انجام داده و طی این رایزنی ها؛ قرار است از دو طریق پیمان مدیریت و اجاره به شرط تمدید، از ظرفیت تعاونی ها استفاده کرد.

1398/04/15
|
14:26

دکتر رضا وفایی یگانه مدیر امور کمیسیون های تخصصی اتاق تعاون ایران در گفت و گو با برنامه نمودار ایران به نقش شرکت های تعاونی در توسعه کشور پرداخت و گفت: از آنجا که بر اساس سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، بخشی از اقتصاد ملی کشور باید به سمت تعاونی شدن پیش برود، لازمه تحقق این امر توانمند سازی شرکت های تعاونی پیش از هر اقدامی است.
وی در ادامه به اقدامات انجام شده اشاره کرد و افزود: اتاق تعاون ایران به عنوان نماینده بخش تعاون ، در بخش غیر دولتی رایزنی هایی را با وزارت اقتصاد انجام داده و طی این رایزنی ها؛ قرار است از دو طریق پیمان مدیریت و اجاره به شرط تملیک، از ظرفیت تعاونی ها استفاده شود.
برنامه نمودار شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 10:20 از رادیو ایران پخش می شود.
این گفت و گو را در ادامه می شنوید.

دسترسی سریع
نمودار