نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:20 به مدت 40

در بحث تولید پسته مشکلات وجود دارد

رییس هیات مدیره انجمن پسته ایران گفت: کم آبی در کشور یک واقعیتی اجتناب ناپذیر است که جلوی بیشتر فعالیت ها را گرفته است

1398/04/03
|
14:37

سید محمود ابطحی رییس هیات مدیره انجمن پسته ایران در گفت و گو با برنامه نمودار با بیان اینکه پسته یک محصول کشاورزی است و عواملی نظیر آب و هوا، شرایط جوی بر میزان تولید آن تاثیر گذار است، افزود: اگرچه در طول این سالها برای بهبود وضعیت صنعت پسته اقداماتی انجام شده اما این فعالیت ها کافی نبوده است.
وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که با توجه به بحث کم آبی در کشور، آیا برای تولید پسته، اقداماتی صورت گرفته یا خیر، افزود: کم آبی در کشور یک واقعیتی اجتناب ناپذیر است که جلوی بیشتر فعالیت ها را گرفته است
برنامه نمودار شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 10:20 از رادیو ایران پخش می شود.
در ادامه می شنوید.

دسترسی سریع
نمودار