نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:20 به مدت 40

غیرقانونی بودن سودهای غیرمتعارف بانکی

ایمان زنگنه کارشناس امور بانکی در گفت و گو با رادیو ایران گفت: موسسات و نهادهایی که لیست آنها در بانک مرکزی موجود است، قابل اعتماد هستند.

1397/11/01
|
08:15

ایمان زنگنه کارشناس امور بانکی در گفت و گو با برنامه «نمودار» رادیو ایران به بحث موسسات مالی و اعتباری پرداخت و گفت: موسسات مالی و اعتباری کشور از سال 80 پا به عرصه وجود گذاشته اند و نکته مهم این است که ساختار بانک مرکزی توانایی رسیدگی و نظارت به این حجم از موسسات را ندارد.
وی در ادامه با بیان اینکه موسسات مالی و اعتباری هیچ گونه آماری را از فعالیت های خود به بانک مرکزی ارائه نمی دهند، افزود: در دوره جدید با اختیارات تازه ای که از سوی سران قوا به بانک مرکزی محول شده است، در برخورد با اینگونه موسسات قدرت بیشتری پیدا کرده ایم.
این گفت و گو را در ادامه باهم می شنویم

دسترسی سریع
نمودار