نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:20 به مدت 40

مرحله دوم و سوم طرح حمایتی دولت تا پایان سال اجرا خواهد شد

معاون فناوری اطلاعات سازمان بهزیستی کشور در گفت و گو با برنامه «نمودار» گفت: به هر خانواده مبلغی حدود 200 تا 300 هزار تومان پرداخت خواهد شد.

1397/10/12
|
10:50

امیر محرابی معاون فناوری اطلاعات سازمان بهزیستی کشور در گفت و گو با برنامه «نمودار» رادیو ایران درباره بسته های حمایتی دولت گفت: بسته حمایتی دولت که ویژه اقشار کم درآمد و متوسط است که طبق قانون مستمری بگیران سازمان بهزیستی را نیز شامل می شود، قرار است تا پایان سال در سه مرحله تقدیم شود.
وی در ادامه با بیان اینکه مرحله نخست این طرح 23 آبان برای مستمری بگیران، انجام شد، افزود: مرحله دوم و سوم طرح حمایتی دولت تا پایان سال در اختیار این قشر از جامعه قرار خواهد گرفت و به هر خانواده مبلغی حدود 200 تا 300 هزار تومان پرداخت خواهد شد.

دسترسی سریع
نمودار