نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:20 به مدت 40

ترمز قیمت خودرو چه زمانی کشیده می شود؟

«محمدرضا نجفی منش» رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی خودرو و «حمید گرمابی» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در نمودار

1397/08/09
|
11:20

ترمز قیمت خودرو کشیده نمی شود و در این شرایط، این بازار آزاد است که قیمت ها را تعیین می کند. به گزارش شبکه رادیویی ایران؛ برنامه «نمودار» رادیو ایران، در این خصوص با «محمدرضا نجفی منش» رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی خودرو و «حمید گرمابی» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت و گو کرد.
محمدرضا نجفی منش در این گفت و گوی رادیویی به قیمت گذاری بر اساس حاشیه بازار اشاره کرد و گفت : ما به خاطر حقوق مصرف کننده معتقدیم قیمت گذاری باید در حاشیه بازار باشد.
وی در ادامه افزود : قیمت گذاری خودرو هیچ وقت آزاد نبوده و اکنون با توجه به افزایش نرخ ارز هم خودروساز ضرر می کند و هم مصرف کننده.
حمید گرمابی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم در این گفت و گو تصریح کرد : عدم تعادل شدید در عرضه و تقاضا وجود دارد و معتقدم قیمت گذاری خودرو باید در اختیار شورای رقابت باشد.
گرمابی گفت : معتقدم باید نظارت ها بیشتر باشد چرا که مردم بزرگترین ضرر را در این بازار می کنند.

دسترسی سریع
نمودار