نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:20 به مدت 40

در نحوه اجرای قانون با مشکل مواجه هستیم

محمدرضا جعفریان مشاور امور مالیاتی در گفت و گو با رادیو ایران گفت

1397/07/11
|
13:18

محمدرضا جعفریان مشاور امور مالیاتی در گفت و گو با رادیو ایران گفت: اگر شخصی با تخلفی روبرو شد می تواند از طریق شماره 124 به سازمان مالیاتی کشور تماس حاصل نماید و موضوع را از این طریق مورد پیگیری قرار دهد
محمدرضا جعفریان مشاور امور مالیاتی در گفت و گو با برنامه «نمودار» به ماجرای مالیات بر ارزش افزوده پرداخت و در این باره گفت: مالیات بر ارزش افزوده قانونی است که در همه کشورها به خوبی اجرا می شود؛ در ایران مشکلی که وجود دارد در نحوه اجرای آن است.
وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که اتاق اصناف ایران در برخورد با متخلفان قانون مالیات بر ارزش افزوده چه راهکاری پیشنهاد میدهد؛ گفت: اگر شخصی با تخلفی روبرو شد می تواند از طریق شماره 124 به سازمان مالیاتی کشور تماس حاصل نماید و موضوع را از این طریق مورد پیگیری قرار دهد...

دسترسی سریع
نمودار