نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:20 به مدت 40

در مورد قیمت شیرخام دو وزارتخانه با هم اختلاف دارند

رییس هیات مدیره اتحادیه لبنی ایران در گفت و گو با رادیو ایران گفت

1397/07/10
|
06:55

رییس هیات مدیره اتحادیه لبنی ایران در گفت و گو با رادیو ایران گفت: وقتی مواد اولیه نظیر ظروف پتروشیمی با قیمت آزاد از کارخانه های تولید کننده داخلی خریداری می شود . کارخانه دار مواد لبنی چقدر می تواند در برابر این هجمه از قیمت ها از خود مقاومت نشان دهد.
احسان ظفری رییس هیات مدیره اتحادیه لبنی ایران در گفت و گو با برنامه «نمودار» به افزایش بی رویه قیمت ها پرداخت و در این باره گفت: با آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت طی یک مرحله مجوز افزایش قیمت صادر و نرخ تمام شده شیرخام برای کارخانه ها را 1 هزار و 570 تومان تعیین کرد اما در شرایط فعلی بازهم این میزان تغییر یافته و به حدود 2 هزار و 100 تومان رسیده است.
وی در ادامه با بیان اینکه تا بدین لحظه مجوزی برای افزایش قیمت ها صادر نشده و افزایش نرخ های اخیر به دلیل گرانی شیرخام بوده، به تعطیلی کارخانه های لبنی اشاره کرد و افزود: وقتی مواد اولیه نظیر ظروف پتروشیمی با قیمت آزاد از کارخانه های تولید کننده داخلی خریداری می شود یک کارخانه دار مواد لبنی چقدر می تواند در برابر این هجمه از قیمت ها از خود مقاومت نشان دهد .

دسترسی سریع
نمودار