نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:20 به مدت 40

مشکلی در عرضه وجود ندارد؛ رانت عامل افزایش قیمت ها است

«محمودرضا صنعتکار» رییس انجمن صنفی و کارفرمایی نوشت افزاری ایران؛ در برنامه «نمودار» در آستانه بازگشایی مدارس؛ به وضعیت بازار نوشت افزار ایرانی و افزایش قیمت آن پرداخت.

1397/06/19
|
10:14

«محمودرضا صنعتکار» رییس انجمن صنفی و کارفرمایی نوشت افزاری ایران؛ در برنامه «نمودار» در آستانه بازگشایی مدارس؛ به وضعیت بازار نوشت افزار ایرانی و افزایش قیمت آن پرداخت.

دسترسی سریع
نمودار