نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:20 به مدت 40

نظمی در ساعت کاری میادین وجود ندارد

«اسدالله کاگر» رییس اتحادیه میوه فروشان و «سید یاسر رایگانی» سخنگوی سازمان تعزیرات در برنامه «نمودار» به شرح جزئیات نظارت بر میادین میوه و تره بار با فاکتور پرداختند.

1397/06/11
|
09:11

«اسدالله کاگر» رییس اتحادیه میوه فروشان و «سید یاسر رایگانی» سخنگوی سازمان تعزیرات در برنامه «نمودار» به شرح جزئیات نظارت بر میادین میوه و تره بار با فاکتور پرداختند.

دسترسی سریع
نمودار