نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:20 به مدت 40

وزارت راه و شهرسازی 10 اقدام شاخص انجام داده است

معاون برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی در گفت و گو با برنامه «نمودار» گفت

1397/06/07
|
12:22

معاون برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی در گفت و گو با برنامه «نمودار» گفت: یکی از مهمترین اقدامات دولت در حوزه راه و شهرسازی، اتصال مرکز استان کرمانشاه به شبکه ریلی بوده است.
امیر امینی معاون برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی در گفت و گو با برنامه «نمودار» رادیو ایران به شرح دستاوردهای دولت در حوزه راه و شهرسازی پرداخت و در این باره گفت: علی رغم شرایط سخت و اعمال تحریم های ناجوانمردانه آمریکا وزارت راه و شهرسازی در پنج محور مهم مشغول فعالیت است. ارتقای کمی و کیفی زیر ساخت های حمل و نقل، کاهش مصرف سوخت و بهبود شرایط زیست محیطی، افزایش ترانزیت، تکیه بر حمل و نقل ریلی و افزایش جابجایی بارمسافر از جمله فعالیت های انجام شده توسط دولت بوده است.
وی در ادامه به 10 اقدام شاخص وزاتخانه خود در سال 96 اشاره کرد و یادآور شد: یکی از مهمترین اقدامات دولت در این حوزه، اتصال مرکز استان کرمانشاه به طول 160 کیلومتر ( از ملایر به کرمانشاه) به شبکه ریلی بود. همچنین احداث حدود 114 کیلومتر خطوط حومه ای حمل و نقل ریلی؛ مجهز شدن ناوگان هوایی کشور به 14 فروند هواپیمای مسافربری، راه اندازی و بهسازی 696 کیلومتر بزرگراه و 371 کیلومتر راه اصلی از دیگر اقدامات دولت در طول یکسال گذشته بوده است...
این گفت و گو را در ادامه می شنوید.

دسترسی سریع
نمودار