نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:20 به مدت 40

عرضه اگر کاهش یابد قطعا بازار سیاه به وجود می آید

«سعید موتمنی» رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه داران و فروشندگان خودروی تهران؛ در برنامه «نمودار»، ترفندهای جدید خودروسازان برای فروش خودرو را تببین کرد.

1397/06/03
|
06:15

«سعید موتمنی» رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه داران و فروشندگان خودروی تهران؛ در برنامه «نمودار»، ترفندهای جدید خودروسازان برای فروش خودرو را تببین کرد.

دسترسی سریع
نمودار