نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:30 تا 11:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو ایران

نمودار

برای توسعه کشورهمه باید از توانایی خود استفاده کنند

اقتصاد مشاغل خانگی

1397/04/05
|
06:54

قدیری ابیانه کارشناس در برنامه «نمودار» به بحث اقتصاد مشاغل خانگی و ضرورت توجه به آن پرداخت.

دسترسی سریع
نمودار