نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:20 به مدت 40

رادیو ایران

نمودار

اگر چه تلاش هایی شده؛ اما با نقطه مطلوب هنوز فاصله داریم

«ابوالفضل علیزاده» معاون دفتر راهبری اجرایی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در برنامه «نمودار» رادیو ایران، بحث میزان رونق بازار کار از طریق آموزش های فنی و حرفه ای را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد.

1397/04/02
|
09:27

رونق بازار کار از طریق آموزش های فنی و حرفه ای چه میزان است؟
«ابوالفضل علیزاده» معاون دفتر راهبری اجرایی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در برنامه «نمودار» رادیو ایران، بحث میزان رونق بازار کار از طریق آموزش های فنی و حرفه ای را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد.

دسترسی سریع
نمودار