نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:30 تا 11:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو ایران

نمودار

اردبیل در حوزه تولید بذر سیب زمینی مقام اول دارد

«خلیل نیکشاد» رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل در برنامه «نمودار»، به شرح جزئیات تولید بذر سیب زمینی در منطقه آذربایجان و اردبیل پرداخت.

1397/01/18
|
17:45

«خلیل نیک شاد» رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل در برنامه «نمودار»، به شرح جزئیات تولید بذر سیب زمینی در منطقه آذربایجان و اردبیل پرداخت.

دسترسی سریع
نمودار