نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:30 تا 11:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو ایران

نمودار

هنوز به قیمت تعیین شده شورای اقتصاد نرسیده ایم

رییس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور در گفت و گو با برنامه «نمودار» ایران گفت: در بخش سیستم توزیع کشورمان با مشکلات فراوانی روبرو است

1396/12/27
|
07:37

رییس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور در گفت و گو با برنامه «نمودار» ایران گفت: در بخش سیستم توزیع کشورمان با مشکلات فراوانی روبرو است به عبارتی ممکن است در منطقه ای قیمت تمام شده مرغ پایین تر از نرخ تعیین شده باشد و در برخی منطقه دیگر از مقدار تعیین شده بالاتر.
به گزارش شبکه رادیویی ایران؛«محمد یوسفی» رییس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور، در گفت و گو با برنامه «نمودار» به بحث وضعیت قیمت مرغ در کشور پرداخت و در این باره گفت: شورای اقتصاد و تنظیم بازار که از حدود سه پیش عهده دار تعیین قیمت مرغ شد نرخ قیمت را از 7100 تا 7800 قرار داد. طبق تصمیم شورا؛ هر گونه تخطی در این امر، با برخورد جدی همراه خواهد بود.
وی در ادامه با بیان اینکه سه سال از این اتفاق می گذرد و اما همچنان به قیمت واقعی مرغ نرسیده ایم؛ افزود: کشور ایران در بخش سیستم توزیع با مشکلات فراوانی روبرو است به عبارت دیگر ممکن است در منطقه ای قیمت تمام شده مرغ پایین تر از نرخ تعیین شده و در برخی منطقه دیگر از مقدار تعیین شده بالاتر باشد...

دسترسی سریع
نمودار