نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:20 به مدت 40

قیمت گذاری تایر همخوانی با وضعیت تورمی كشور ندارد

سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر گفت: به موقع دادن نشدن ارز در سال جاری؛ صنعت لاستیك ایران را در ماه پنجم سال در تامین ارز مورد نیاز برای خرید مواد اولیه با مشكل مواجه كرد و كمبود لاستیك در بازار را منجر شد.

1402/07/08
|
11:48
|

به گزارش شبكه رادیویی ایران، مصطفی تنها سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر در برنامه نمودار درباره افزایش قیمت لاستیك گفت: از آنجا كه بخشی از مواد اولیه لاستیك در كشور وارداتی است به موقع دادن نشدن ارز در سال جاری؛ صنعت لاستیك ایران را در ماه پنجم سال در تامین ارز مورد نیاز برای خرید مواد اولیه با مشكل مواجه كرد و كمبود لاستیك در بازار را منجر شد.

وی در ادامه با بیان اینكه كمبود لاستیك صف انتظار را برای تحویل تایر به وجود آورده است؛ به نحوه قیمت گذاری نیز اشاره كرد و گفت: نحوه قیمت گذاری تایر همخوانی با وضعیت تورمی كشور ندارد و این عدم هماهنگی فشار زیادی را بر صنعت تایر وارد كرده است.

سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر و لاستیك خاطر نشان كرد: در یك ماه اخیر پایه دلار از 28 هزار تومان به 38 تومان رسیده كه این افزایش 35 درصدی، صرف نظر از تورم موجود در كشور؛ بر قیمت تمام شده لاستیك تاثیر گذاشته است.

وی ادامه داد: فشاری كه امروز بر صنایع كشور وارد است تولید را با زیان مواجه كرده است.

برنامه نمودار شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 10:20 از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
نمودار