نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:20 به مدت 40

مصرف گاز كشور؛ مصرف بی رویه و غیر بهینه ای است

مجری بهینه سازی مصرف شركت گاز گفت: زمستان سال گذشته میزان مصرف گاز بخش خانگی حدود 700 میلیون متر مكعب بوده است این افزایش بی رویه مصرف باعث ایجاد ناترازی در شبكه و محدویت در گاز مصرفی صنایع و نیروگاه ها شد.

1401/08/24
|
13:40
|

به گزارش شبكه رادیویی ایران، دكتر سید مهدی علوی نیا مجری بهینه سازی مصرف شركت گاز در برنامه «نمودار» درباره وضعیت تولید و مصرف گاز در كشور گفت: كشور در حوزه گاز، مصرف بی رویه و غیر بهینه ای دارد.

وی در ادامه با بیان اینكه دولت موظف است زمینه آسایش و رفاه مردم را فراهم كند، گفت: با توجه به آنكه انرژی در ایران و تمامی دنیا متغیر مهمی در جهت رشد اقتصادی، تولید «جی تی پی» و ایجاد اشتغال است دولت در این حوزه نیز وظیفه مهم بر عهده دارد.

مجری بهینه سازی مصرف شركت گاز خاطر نشان كرد: زمستان سال گذشته میزان مصرف گاز بخش خانگی حدود 700 میلیون متر مكعب بوده است این افزایش بی رویه مصرف سبب ایجاد ناترازی در شبكه و محدویت در گاز مصرفی صنایع و نیروگاه ها شد.

برنامه «نمودار» شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 10:20 رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
نمودار