نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:20 به مدت 40

خریداری ایتترنتی کتاب شرایط برای کتابفروشی ها سخت کرده است

مدیر داخلی کتابفروشی نمایشگاه کتاب کودک گفت: کتابفروشی ها به دلیل داشتن هزینه های جانبی توان مقابله با تخفیف هایی که ناشران ارائه میدهند را ندارند.

1401/03/23
|
15:43

به گزارش شبکه رادیویی ایران، نیلوفر انوریه مدیر داخلی کتابفروشی نمایشگاه کتاب کودک در برنامه «نمودار» درباره تعطیلی این کتابفروشی گفت: کتابفروشی نمایشگاه کتاب کودک به دلیل مسائل اقتصادی و دلسردی از فضای بازار تصمیم به تعطیلی گرفته است.

وی در ادامه ورود ناشران به تک فروشی را یکی از عوامل مهم این تعطیلی دانست و افزود: ناشران و مراکز کتابفروشی که باید هم راستا و همسو یکدیگر باشند امروز رقیب همدیگر شده اند.

مدیر داخلی کتابفروشی نمایشگاه کتاب کودک با اشاره به اینکه خریداری کتاب به شکل مجازی شرایط سختی را برای کتابفروشی ها به وجود آورده است، گفت: ناشران تخفیف هایی خوبی به مخاطبان ارائه می دهند کتابفروشی ها به دلیل داشتن هزینه های جانبی توان مقابله با این تخفیف ها را ندارند.

برنامه نمودار شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 10:20 به تهیه کنندگی عاطفه بنایی و راضیه حسینعلی از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
نمودار