نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:20 به مدت 40

دستگاه های اداری مصرف برق را در ادارات مدیریت كنند

معاون هماهنگی توزیع شركت توانیر گفت: انتظار می رود در ساعت كاری میزان مصرف برق نسبت به سال گذشته 30 درصد و در ساعت غیر اداری 60 تا 70 درصد كاهش یابد.

1401/03/21
|
17:09
|

انتظار می رود ادارات در ساعت كاری نسبت به سال گذشته 30 درصد میزان مصرف برق را كاهش دهند.

به گزارش شبكه رادیویی ایران، حمیدرضا نجف آبادی معاون هماهنگی توزیع شركت توانیر در برنامه «نمودار» ایران درباره طرح كاهش ساعت اداری گفت: وزارت نیرو در مصوبه ای از امروز 21 خرداد تا 3 شهریور ساعت اداری كار را از ساعت 7:00 تا 13:30 اعلام كرده است.

وی در ادامه افزود: انتظار می رود در ساعت كاری میزان مصرف برق نسبت به سال گذشته 30 درصد و در ساعت غیر اداری 60 تا 70 درصد كاهش یابد.

معاون هماهنگی توزیع شركت توانیر با بیان اینكه طرح كاهش ساعت اداری به مقدار زیادی میزان برق را كاهش می دهد، گفت: دستگاه های اداری مصرف برق را در ادارات مدیریت كنند و بر نحوه اجرای آن نظارت جدی داشته باشند.

برنامه نمودار شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 10:20 از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
نمودار