سلام ایران شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30-7:55 به مدت یك ساعت و بیست و پنج دقیقه

رادیو ایران

سلام ايران

پایان طوفان سیستان پس از 54 روز

لشگری گزارشگر رادیو ایران در مرکز سیستان و بلوچستان طی ارتباط تلفنی با برنامه «سلام ایران» از تاره ترین خبرها سخن گفت.

1397/06/17
|
11:52

لشگری گزارشگر رادیو ایران در مرکز سیستان و بلوچستان طی ارتباط تلفنی با برنامه «سلام ایران» از تاره ترین خبرها سخن گفت.

دسترسی سریع
سلام ایران