سلام ایران شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30-7:55 به مدت یك ساعت و بیست و پنج دقیقه

رادیو ایران

سلام ايران

قطار شهری مشکلات زیست محیطی را حل خواهد کرد

بهنام قنواتی گزارشگر رادیو ایران در خوزستان در برنامه سلام ایران تازه ترین خبرهای استان خود را به اطلاع شنوندگان رساند.

1397/06/13
|
13:27

بهنام قنواتی گزارشگر رادیو ایران در خوزستان در برنامه سلام ایران تازه ترین خبرهای استان خود را به اطلاع شنوندگان رساند.

دسترسی سریع
سلام ایران