سلام ایران شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30-7:55 به مدت یك ساعت و بیست و پنج دقیقه

رادیو ایران

سلام ايران

بیشتر تمرکزمان بر روی کیفیت است

مهندس آذری جهرمی وزیر ارتباطات در گفت و گو با برنامه «سلام ایران» گفت

1397/06/06
|
11:24

مهندس آذری جهرمی وزیر ارتباطات در گفت و گو با برنامه «سلام ایران» گفت: در طول یکسال گذشته با تلاش های بیشتر توانستیم، پوشش ارتباطی شهرهایی که دسترسی به خدمات پهنای باند تلفن همراه داشتند را از 50 درصد به 100 درصد برسانیم.
مهندس آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت و گو با برنامه «سلام ایران» به شرح عملکرد حوزه فعالیتی خود پرداخت و در این باره گفت: در حوزه کاری خود مسئولیت ها و وظایف متعددی را برعهده دارد تامین ارتباطات مردم که از جمله این موارد است باید به لحاظ قیمت، کیفیت و امنیت در وضعیت مناسبی باشد.
وی ادامه داد: در طول یکسال گذشته با تلاش های بیشترتوانستیم، پوشش ارتباطی شهرهایی که دسترسی به خدمات پهنای باند تلفن همراه داشتند را از 50 درصد به 100 درصد برسانیم. در حال حاضر بیشتر تمرکزمان بر روی کیفیت پوشش های ارتباطی است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش دیگر به عدم تبعیض میان اقشار مختلف مردم و فعالان اقتصادی پرداخت و در این باره گفت: عدم تبعیض میان اقشار مختلف مردم و فعالان اقتصادی یکی از پارامترهای مهم حقوق شهروندی است. زمانی که از حقوق شهروندی صحبت می شود در یک مقطع باید با کلام و چارچوبی زیبا بیان گردد و در زمان دیگر باید اجرایی وعملیاتی شود.
وی در ادامه به خطرات و پیامدهای تبعیض نیز اشاره کرد و در این باره گفت: تبعیض ازجمله موضوعاتی است که حقوق شهروندی را به شکلی جدی تهدید می کند. اگر حکومتی بخواهد بر پایه نارضایتی های مردم ادامه فعالیت دهد قطعا روند فعالیت هایش با مشکل مواجه خواهد شد ...
این گفت وگو را در ادامه می شنوید.

دسترسی سریع
سلام ایران