سلام ایران شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30-7:55 به مدت یك ساعت و بیست و پنج دقیقه

رادیو ایران

سلام ايران

شرایط به حالت عادی بازگشته است

بازوند استاندار کرمانشاه در برنامه «سلام ایران» از زلزله کرمانشاه و آخرین گزارشات مربوط به این حادثه خبر داد.

1397/06/05
|
12:18

بازوند استاندار کرمانشاه در برنامه «سلام ایران» از زلزله کرمانشاه و آخرین گزارشات مربوط به این حادثه خبر داد.

دسترسی سریع
سلام ایران