سلام ایران شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30-7:55 به مدت یك ساعت و بیست و پنج دقیقه

رادیو ایران

سلام ايران

از حلقه خاموشی های بیرون آمدیم

دکتر اردکانیان وزیر نیرو در گفت و گو با برنامه «سلام ایران» گفت

1397/06/03
|
13:39

دکتر اردکانیان وزیر نیرو در گفت و گو با برنامه «سلام ایران» گفت: علی رغم وجود خشکسالی ها و شرایط ناهموار آب و هوایی، تلاش مردم در مدیریت مصرف انرژی قابل ستایش است
دکتر اردکانیان وزیر نیرو در گفت و گو با برنامه «سلام ایران» ضمن اشاره به فعالیت های دولت در حوزه برق و انرژی، از پایان خاموشی ها سخن گفت و با بیان اینکه ایران در سال جاری یکی از خشکسالی ترین روزهای خود را تجربه کرد افزود: با همه سختی ها، توانستیم از جمعه 19 مرداد کشورمان از حلقه ی خاموشی ها بیرون آوریم و وضعیت را به حالت قبل بازگردانیم.
وی در ادامه به مساعدت ها و همکاری های مردم در این حوزه پرداخت و در این باره گفت: علی رغم وجود خشکسالی ها و شرایط ناهموار آب و هوایی، تلاش مردم در مدیریت مصرف انرژی بی سابقه بوده و قابل ستایش و سپاسگزاری است ...
این گفت و گو را در ادامه می شنوید.

دسترسی سریع
سلام ایران