سلام ایران شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30-7:55 به مدت یك ساعت و بیست و پنج دقیقه

رادیو ایران

سلام ايران

از آب و هوای بارانی تا گسترش صنایع چوب در برخی استان ها

«شیما ابن قاسم» گزارشگر رادیو ایران در گرگان، در برنامه «سلام ایران» شنوندگان را در جریان تاره ترین خبرهای استان گلستان قرار داد.

1397/06/03
|
06:08

«شیما ابن قاسم» گزارشگر رادیو ایران در گرگان، در برنامه «سلام ایران» شنوندگان را در جریان تاره ترین خبرهای استان گلستان قرار داد.

دسترسی سریع
سلام ایران