سلام ایران شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30-7:55 به مدت یك ساعت و بیست و پنج دقیقه

رادیو ایران

سلام ايران

سیاست های جدید بانک مرکزی را مثبت ارزیابی می کنم

«ارباب افضلی» کارشناس پولی و امور بانکی، در برنامه «سلام ایران» به بهانه ارائه بسته جدید ارزی بانک مرکزی، بازار مالی کشور را مورد ارزیابی و بررسی قرار داد.

1397/05/21
|
07:36

«ارباب افضلی» کارشناس پولی و امور بانکی، در برنامه «سلام ایران» به بهانه ارائه بسته جدید ارزی بانک مرکزی، بازار مالی کشور را مورد ارزیابی و بررسی قرار داد.

دسترسی سریع
سلام ایران