سلام ایران شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30-7:55 به مدت یك ساعت و بیست و پنج دقیقه

رادیو ایران

سلام ايران

نقاره خوانی با شکوه در حرم امام رضا (ع)

هوشنگی کارشناس ارتباطات معاونت تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی در برنامه «سلام ایران» به شرح برنامه های معاونت تبلیغات آستان قدس رضوی در دهه کرامت پرداخت.

1397/05/03
|
08:45

هوشنگی کارشناس ارتباطات معاونت تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی در برنامه «سلام ایران» به شرح برنامه های معاونت تبلیغات آستان قدس رضوی در دهه کرامت پرداخت.

دسترسی سریع
سلام ایران