سلام ایران شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30-7:55 به مدت یك ساعت و بیست و پنج دقیقه

رادیو ایران

سلام ايران

بازدید از شهر نیاسر 30 درصد افزایش یافته است

زلفی گزارشگر رادیو ایران در مرکز کاشان در برنامه «سلام ایران» به ارائه تازه ترین گزارشات پرداخت.

1397/03/09
|
07:55

زلفی گزارشگر رادیو ایران در مرکز کاشان در برنامه «سلام ایران» به ارائه تازه ترین گزارشات پرداخت.

دسترسی سریع
سلام ایران