سلام ایران شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30-7:55 به مدت یك ساعت و بیست و پنج دقیقه

رادیو ایران

سلام ايران

مجلس به بحث تعطیلات دو هفته ای ورود نکرده است

کوچکی نژاد عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در برنامه «سلام ایران» به جزئیات اجرای طرح تعطیلات دو هفته ای زمستانه پرداخت و در این باره توضیحاتی ارائه داد.

1397/03/01
|
07:23

کوچکی نژاد عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در برنامه «سلام ایران» به جزئیات اجرای طرح تعطیلات دو هفته ای زمستانه پرداخت و در این باره توضیحاتی ارائه داد.

دسترسی سریع
سلام ایران