صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30-7:55 به مدت یك ساعت و بیست و پنج دقیقه

کوچکی نژاد عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در برنامه «سلام ایران» به جزئیات اجرای طرح تعطیلات دو هفته ای زمستانه پرداخت و در این باره توضیحاتی ارائه داد.

کوچکی نژاد عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در برنامه «سلام ایران» به جزئیات اجرای طرح تعطیلات دو هفته ای زمستانه پرداخت و در این باره توضیحاتی ارائه داد.

مرتبط با این خبر

  • بازدید از شهر نیاسر 30 درصد افزایش یافته است

  • قاطعیت؛ مرز میان موفقیت و تردید

  • به دنبال کاهش حجم ترافیک هستیم

  • هیچگونه افزایش قیمتی نداریم، با متخلفان برخورد می کنیم

  • کار در رادیو را همچنان با عشق ادامه خواهیم داد

  • هنوز هم شنونده رادیو هستم

  • «ایران مهارت» در آینده به شکل وسیع تری اجرا خواهد شد

  • به دنبال ایجاد چرخه بزرگ اقتصادی هستیم

  • تلاش می کنیم؛ گنجایش را به 20 میلیون نفر برسانیم

  • سازمان تعزیرات، با متخلفان برخورد جدی خواهد داشت