سلام ایران شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30-7:55 به مدت یك ساعت و بیست و پنج دقیقه

رادیو ایران

سلام ايران

قاطعیت؛ مرز میان موفقیت و تردید

دکتر «جلال مرادی» کارشناس روانشناسی بالینی؛ در برنامه «سلام ایران»؛ درباره قاطع بودن و ویژگی انسان های قاطع توضیحاتی را تقدیم علاقمندان کرد.

1397/02/22
|
13:49

دکتر «جلال مرادی» کارشناس روانشناسی بالینی؛ در برنامه «سلام ایران»؛ درباره قاطع بودن و ویژگی انسان های قاطع توضیحاتی را تقدیم علاقمندان کرد.

دسترسی سریع
سلام ایران