سلام ایران شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30-7:55 به مدت یك ساعت و بیست و پنج دقیقه

رادیو ایران

سلام ايران

به دنبال کاهش حجم ترافیک هستیم

پور سید آقایی معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران در برنامه «سلام ایران» جزئیات طرح ترافیک جدید در تهران را توضیح داد

1397/02/15
|
10:02

پور سید آقایی معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران در برنامه «سلام ایران» جزئیات طرح ترافیک جدید در تهران را توضیح داد

دسترسی سریع
سلام ایران